STORITVE

Družba opravlja dejavnost pod glavno šifro dejavnosti 25.990 – proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov.   

Dejavnosti s katerimi podjetje ustvari največ prihodka so v SKD opredeljene pod šifro: 25.990 – drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov.  

Ready To Start New Project With Intrace?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

»Podjetje KEV d.o.o. je v letu 2022 pridobilo sofinanciranje upravičenih stroškov - Vavčer za pridobitev certifikatov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«Copyright © 2022 KEV d.o.o.