VIZIJA

Vizija družbe je povečati konkurenčno prednost, tržni delež in s tem prihodke, kar bo dosegla z vlaganjem v sodobnejšo tehnološko opremo s katero bo omogočena izdelava novih proizvodov za individualne znane naročnike. Izdelki in tehnologija za njihovo izdelavo so načrtovani po načelih zadnjih tehnoloških dosežkov, po načelih ekonomičnosti, konkurenčnosti in ekologije.  

Ready To Start New Project With Intrace?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

»Podjetje KEV d.o.o. je v letu 2022 pridobilo sofinanciranje upravičenih stroškov - Vavčer za pridobitev certifikatov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«Copyright © 2022 KEV d.o.o.